Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW zapraszają dorosłe osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w Projekcie „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do absolwentów i osób kończących studia, pragnących podjąć zatrudnienie. Okres realizacji projektu to kwiecień 2016 – marzec 2017

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w płatnym 3-miesięcznym stażu, a także poprzez uzyskanie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy, co w efekcie ma doprowadzić do podjęcia zatrudnienia.

Rekrutacja do Projektu rusza już 1 kwietnia 2016 i potrwa do 15 kwietnia 2016 – liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • które posiadają orzeczenie o stopniu niesprawności;
  • które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły;
  • które nie korzystały jak dotąd z projektu oferującego podobny zakres wsparcia.

Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencję, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

Informacji na temat Projektu udziela sekretariat Biura.
bon@uw.edu.pl
tel. 22 55 24 222

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

 

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU – nowe urządzenia

Studenci i pracownicy z niesprawnością wzroku, słuchu oraz osoby z niesprawnością rąk mogą wypożyczyć na okres roku akademickiego elektroniczne urządzenia przenośne oraz oprogramowanie specjalistyczne (LINK wykaz dostępnych urządzeń).

Wnioski należy składać w BON w godzinach dyżurów studenckich lub drogą elektroniczną na adres bon@uw.edu.pl.

Z radością informujemy, że wypożyczalnia sprzętu przenośnego została wyposażona w nowe urządzenia m.in. 2 linijki brajlowskie, 3 dyktafony, 1 notebook, 1 notebook hybrydowy, 3 tablety, aktualizacje oprogramowania udźwiękawiającego Jaws o łącznej wartości ponad 55 tys. zł.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” za ufundowanie sprzętu oraz długoletnią współpracę. W trakcie ostatnich 19 lat Fundacja przekazała ponad 1,1 mln złotych na wsparcie studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Początkowo – jeszcze w latach 90-tych Fundacja wypłacała stypendia o charakterze socjalnym, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów transportu dla studentów poruszających na wózkach. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach zmuszone do korzystania ze specjalistycznego transportu mogły codziennie dojeżdżać na uczelnię.

W ostatnich latach Fundacja wspiera osoby z niesprawnościami i chorobami przewlekłymi fundując granty na badania. Równocześnie od 5 lat Fundacja doposaża prowadzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wypożyczalnię sprzętu elektronicznego.