Transport

Kandydaci w czasie trwania egzaminów wstępnych mogą skorzystać z transportu UW na terenie Warszawy w zakresie związanym z procesem rekrutacji na studia. Usługa ta jest dedykowana osobom z niesprawnością narządu ruchu. Ważne, by zarejestrowały się w BON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla kandydatów, złożyły orzeczenie oraz dokumentację medyczną potwierdzająca aktualny stan zdrowia, a także wypełniły elektronicznie ankietę transportową.

Koordynatorem ds. transportu jest p. Tomasz Nurzyński.