Dostępność stron internetowych

Wszystkie strony internetowe oraz systemy teleinformatyczne realizujące zadania publiczne muszą spełniać minimalne wymagania dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA (średnim). Wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na temat minimalnych wymagań można pobrać tutaj (plik docx)

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

§ 19 wyżej wymienionego rozporządzenia nakłada obowiązek na instytucje publiczne spełnienia wymogów dostępności według załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia, zgodnych
z WCGA 2.0 na poziomie AA

Dokumenty podstawowe

1.       Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation 11.12.2008  http://www.w3.org/TR/WCAG/

2.       oficjalne polskie tłumaczenie WCAG 2.0  http://fdc.org.pl/wcag2/

3.       Understanding WCAG 2.0.  –  A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

4.       Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014  http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/

Dodatkowe informacje
1.       przykłady zastosowania ARII  http://whatsock.com/tsg/   (zastosowanie ARII dla wspomagania dostępności jest tez opisane w poradniku technicznym do WCAG 2.0)

2.       przykładowe rozwiązania  ARII  http://hanshillen.github.io/jqtest/#goto_slider

Narzędzia

1.       Analizatory koloru
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html

2.       http://webaim.org/resources/contrastchecker/

3.       Walidator dostępności stron http://wave.webaim.org/

4.       Polski Walidator (częściowo płatny) dostępności stron   http://www.utilitia.pl/

5.       Checklist opracowana przez WebAIM  http://webaim.org/standards/wcag/checklist

6.       Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0  http://widzialni.org/container/metodologia-badania-dostepnosci-stron-www.pdf

7.       Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści
http://www.fdc.org.pl/gallery/Narz%C4%99dzia_do_badania_i_tworzenia_dost%C4%99pnycah_tre%C5%9Bci.pdf

8.       Narzędzie WAVE nie jest już dostępne dla Firefoxa – jest za to dostępne dla przeglądarki Chrome – http://wave.webaim.org/extension/

Dodatkowe źródła informacji

1.       Polska Akademia Dostępności  http://pad.widzialni.org/

2.       http://webaim.org/

3.       http://widzialni.eu/start;  http://www.widzialni.org/container/podrecznik6-www.pdf

4.       http://dostepnestrony.pl/;
http://dostepnestrony.pl/wp-content/uploads/2013/08/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf

 

Konsultacje

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje konsultacje dla jednostek uniwersyteckich, które są wsparciem w ocenie dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.  Konsultanci nie tylko przeanalizują strony jednostek zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, lecz również zaproponują wprowadzenie niezbędnych zmian oraz je zweryfikują po wprowadzeniu.

Konsultacje przeznaczone są dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie stron jednostek, programistów, informatyków oraz redaktorów treści stron.

Na konsultację można umówić się poprzez Formularz zapisu na konsultację lub kontaktując się z biurem pod adresem bon@uw.edu.pl.