Erasmus+

Studenci zakwalifikowani na zagraniczne studia częściowe lub na praktykę mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” (finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Edycja 2.

W tym celu, należy wypełnić wniosek o dofinansowanie i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Współpracy z Zagranicą UW. 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ – 2016/2017