Informacje dla uczelni zainteresowanych współudziałem w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej

Informacje dla uczelni zainteresowanych współudziałem w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej

Każda uczelnia, która chciałaby, aby ich studenci, słuchacze lub pracownicy, których niepełnosprawność uniemożliwia pracę ze zwykłymi materiałami papierowymi, mieli dostęp do zbiorów ABC, może się do tego projektu przyłączyć podpisując umowę i podejmując współpracę jako uczelnia partnerska. W ramach tej współpracy możliwe jest korzystanie z zasobów zgromadzonych przez inne uczelnie jak i również dzielenie się materiałami zaadaptowanymi na potrzeby własnych studentów.

Czytaj Więcej o Informacje dla uczelni zainteresowanych współudziałem w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej