Aktualności

Zaproszenie do konsultacji

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących naszych usług. Bardzo cenne byłoby również wskazanie nowych rozwiązań, które w Państwa ocenie powinny zostać wprowadzone, aby efektywniej wspierać proces studiowania i prowadzenia badań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków i komentarzy zarówno drogą mailową,  jak i bezpośrednio, podczas spotkania w dniu 22 stycznia 2019 r.

Czytaj Więcej o Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie na seminarium pt. „Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) organizuje seminarium pt.:

Kompleksowa
ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

Celem seminarium jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności umożliwiających podjęcie satysfakcjonującej pracy, zgodnej z indywidualnymi możliwościami i preferencjami.

Seminaria adresowane są
do osób z niepełnosprawnością ruchową, zainteresowanych oceną swojej zdolności do pracy
pod kątem możliwości fizycznych i funkcjonalnych,

Czytaj Więcej o Zaproszenie na seminarium pt. „Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.”

Od Studenta do Specjalisty

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Czytaj Więcej o Od Studenta do Specjalisty