Aktualności

Zbliża się termin zwrotu sprzętu specjalistycznego wypożyczonego w BON UW

Przypominamy, o zbliżającym się terminie zwrotu sprzętu specjalistycznego wypożyczonego w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Sprzęt ten należy zwrócić do 30-go czerwca br. Przekroczenie tego terminu będzie skutkować sankcjami określonymi w umowie wypożyczenia.

Osoby chcące przedłużyć wypożyczenie na okres wakacji (najpóźniej do 22 września) powinny do 26 czerwca wysłać prośbę z uzasadnieniem. Prośbę należy przesłać majlowo na adres bon@uw.edu.pl. Po uzyskaniu zgody należy podpisać aneks do umowy przed jej wygaśnięciem (czyli przed 30 czerwca br.).

Czytaj Więcej o Zbliża się termin zwrotu sprzętu specjalistycznego wypożyczonego w BON UW