Ogłoszenia

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

COME poszukuje pracownika

Centrum Otwartej i Miltimedialnej Edukacji od 10 lipca 2017 r. poszukuje pracownika. Ze względu na wymagania projektowe do współpracy zapraszają osobę niepełnosprawną, wymiar pracy – 1/2, okres zatrudnienia- 2 lata (24 miesiące).

Zakres prac: PRACE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE PRZY REALIZACJI SZKOLEŃ
W PROJEKCIE. WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA 1/2 ETATU: 1.800 ZŁ.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr Izabellą Bednarczyk-Bochenek –

Czytaj Więcej o COME poszukuje pracownika

Zaproszenie do udziału w programie stażowym Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” realizuje w okresie 1.04.2017 do 31.03.1019 projekt  „Aktywni na rynku pracy? – TRENER PRACY narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, współfinansowany przez PFRON. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadząca do zatrudnienia beneficjantów projektu na otwartym rynku pracy.

W  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej,

Czytaj Więcej o Zaproszenie do udziału w programie stażowym Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Konkurs „OTWARTE DRZWI” PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizuje XIV edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską „OTWARTE DRZWI”, które obejmują problematykę zjawiska niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym i uzyskały bardzo dobrą ocenę.

Termin składania prac – 7 sierpnia 2017.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Czytaj Więcej o Konkurs „OTWARTE DRZWI” PFRON

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) podejmuje realizację projektu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku na rok akademicki  2017/2018.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie,

Czytaj Więcej o Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”