Wokół systemu wsparcia

Sytuacja studentów z dysleksją i możliwości jej zmiany

Agnieszka Bysko

Źródło: Artykuł pochodzi z publikacji „Uniwersytet dla Wszystkich. Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych” pod redakcją Pawła Wdówika.

Definicja dysleksji przyjęta przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (ang. International Dyslexia Association, IDA)1  przedstawia ją jako niepełnosprawność należącą do  specyficznych trudności w uczeniu się, mającą podłoże neurologiczne, charakteryzującą się problemami w dokładnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów,

Czytaj Więcej o Sytuacja studentów z dysleksją i możliwości jej zmiany

Edukacja dyslektyka

Marcin Koryszewski

Dysleksja od zawsze była tematem budzącym skrajne emocje. Przez jednych uważana za poważną przeszkodę w nauce, przez innych bagatelizowana i uznawana za objaw lenistwa i braku chęci do nauki. Krótko mówiąc, dysleksja to problemy w nauce czytania i pisania dające objawy już we wczesnych latach życia. To zaburzenie zostało u mnie zdiagnozowane gdy miałem około 8 lat.

Czytaj Więcej o Edukacja dyslektyka

Wspieranie wszystkich studentów w osiąganiu doskonałych wyników akademickich. Wykłady integrujące

Virginia L. Perelson, Uniwersytet Massachusets w Bostonie, USA

Pedagogika

W szkolnictwie wyższym wykłady pozostają metodą przekazywania wiedzy sze­roko akceptowaną przez studentów i preferowaną przez kadrę dydaktyczną, gdyż uchodzą za łatwe do przygotowania i prowadzenia. Większość wykładowców uczy się nauczania w oparciu o swoje własne doświadczenia z czasów studenc­kich. A skoro w większości sami uczestniczyli w wykładach, pozostają one nadal powszechną metodą nauczania.

Czytaj Więcej o Wspieranie wszystkich studentów w osiąganiu doskonałych wyników akademickich. Wykłady integrujące