Konkurs „OTWARTE DRZWI” PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizuje XIV edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską „OTWARTE DRZWI”, które obejmują problematykę zjawiska niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym i uzyskały bardzo dobrą ocenę.

Termin składania prac – 7 sierpnia 2017.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu  https://www.pfron.org.pl/pl/ komunikaty/4333,XIV-edycja- Ogolnopolskiego-Konkursu- OTWARTE-DRZWI.html

Wszystkie ogłoszenia