Nowe wysokości stawek stypendiów specjalnych

Z radością informujemy, że od tego roku akademickiego wzrosły kwoty stypendiów specjalnych
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych.

Wysokość    stypendium    specjalnego   wynosi,  w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a)   500 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,

b)   400 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c)   300 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

POSTANOWIENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Wszystkie aktualności