Adaptacja materiałów

Adaptacja materiałów dydaktycznych do formatów alternatywnych realizowana jest dla tych studentów i pracowników UW, którzy nie są w stanie samodzielnie czytać. Przede wszystkim są to osoby niewidome i słabowidzące, ale także osoby nie będące w stanie samodzielnie przekładać kartek.

Standardowo materiały przetwarzane są do plików tekstowych lub dźwiękowych. Zamówienia adaptacji oraz komunikacja dotycząca stanu adaptacji dokonywana jest poprzez moduł adaptacje w portalu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej  www.abc.uw.edu.pl. Aby skorzystać z usługi trzeba zarejestrować się w BON oraz założyć konto w ABC.

Znaczna część prac adaptacyjnych (nagrania, korekta skanów książek) wykonywana jest przez wolontariuszy.

Informacje dla osób chcących zostać wolontariuszami ABC.