Zapraszamy do włączenia się w działalność Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Akademicka Biblioteka Cyfrowa zajmuje się m.in. przetwarzaniem materiałów drukowanych do postaci cyfrowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących na naszej uczelni. Szereg niepełnosprawności, takich jak niewidzenie, duża słabowzroczność czy niesprawność rąk uniemożliwia korzystanie z materiałów w postaci drukowanej. Dzięki odpowiednio przygotowanej postaci cyfrowej oraz zastosowaniu technologii wspierających osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z informacji zawartych w tych materiałach.

Aby włączyć się w te działania nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności ani wiedzy. Wystarczą podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Zapewniamy niezbędne szkolenie i wsparcie. Oferujemy także zaświadczenia o odbytych praktykach studenckich lub odbytym wolontariacie.

Praca w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej to możliwość wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz nabycia umiejętności z zakresu digitalizacji materiałów papierowych oraz tworzenia dostępnych treści.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami:

Akademicka Biblioteka Cyfrowa
e-mail:biblioteka.bon@uw.edu.pl
tel. (22) 55 25 383

Powrót do poprzedniej strony