Zaproszenie do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Wybierz samodzielność” (kontynuacja nauki j. angielskiego)

Osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku, zamieszkałe na terenie Województwa Mazowieckiego mogą wziąć udział w drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność”.

W ramach projektu będą oferowane:

– konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
– orientacja przestrzenna i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
– Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. 5 grup po 3 osoby. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 70zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem.
– kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 120zł
– Kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany. Tu nabór nowych kursantów jest bardzo ograniczony. Kurs będzie kontynuacją nauki grup z poprzedniej edycji. Nowi uczestnicy będą przyjęci, jeśli ktoś z dotychczasowej grupy zrezygnuje.
– warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.
– warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
– warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii
– wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, niewielkie naprawy sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne itp. Dla 20 uczestników projektu po 2 godziny.
– asystent – osoby, które rozpoczynają rehabilitację, będą mogły skorzystać z ok. 5 godzin wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym linkiem.

http://fundacjavismaior.pl/category/projekty/wybierz-samodzielnosc-druga-edycja/

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: m.raczynska@fundacjavismaior.pl, 22 370-28-75

 

Wszystkie ogłoszenia