Zwrot sprzętu specjalistycznego wypożyczonego w BON

Osoby, które jeszcze nie zwróciły sprzętu specjalistycznego wypożyczonego na miniony rok akademicki, a nie wystąpiły o przedłużenie wypożyczenia, prosimy o pilny jego zwrot. Przetrzymywanie sprzętu ponad okres wypożyczenia podany w umowie skutkować może określonymi sankcjami oraz może być podstawą do odmówienia wypożyczenia sprzętu w przyszłości. Przypominamy także, że Centrum Komputerowe, gdzie można zwracać sprzęt jest czynne tylko do końca lipca, w godzinach 8-16.00.

Wszystkie aktualności