Na jakie wsparcie może liczyć kandydat podczas egzaminów wstępnych?

Kandydaci niewidomi i słabowidzący

Część pisemna egzaminów wstępnych jest przeprowadzana w brajlu, druku powiększonym lub przy wykorzystaniu komputera z oprogramowaniem udźwiękawiającym, a czas trwania egzaminu ulega przedłużeniu maksymalnie do 50%.

Kandydaci niesłyszący i słabosłyszący

W przypadku egzaminów ustnych oferowana jest pomoc tłumaczy języka migowego, lub zamiana egzaminów na formę pisemną.

Kandydaci z niesprawnością rąk

Zmiana formy egzaminu pisemnego może polegać na przedłużeniu czasu trwania egzaminu maksymalnie do 50% oraz wykorzystaniu komputera.

Kandydaci poruszający się na wózkach

Egzaminy będą się odbywać w pomieszczeniach w pełni dostępnych architektonicznie. Istnieje możliwość skorzystania z transportu dostosowanymi autobusami uniwersyteckimi.

Kandydaci spoza Warszawy mogą skorzystać w czasie trwania egzaminów wstępnych z zakwaterowania w dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pokojach w domach studenckich.

Aby Uniwersytet mógł zapewnić Państwu wszystkie opisane powyżej warunki, niezbędne jest, aby kandydaci odpowiednio wcześniej (co najmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu) dostarczyli do BON poniższy kwestionariusz oraz dokumenty charakteryzujące chorobę lub niesprawność. W przeciwnym razie nie gwarantujemy możliwości dostosowania egzaminu.

Uniwersytet nie jest jeszcze w pełni dostępny architektonicznie, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru kierunku studiów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie, w zakładce sprawdź dostępność budynków na stronie Usługi » Dostępność budynków.

Pliki do pobrania: