Informacja o usługach

Poniżej zamieszczamy katalog najczęściej świadczonych przez BON usług w podziale na rodzaj posiadanej niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych.  Należy pamiętać, że prawo do korzystania z danej usługi związane jest z występującymi konsekwencjami niepełnosprawności lub choroby. Katalog nie wyczerpuje wszystkich stosowanych rozwiązań.

Studenci z niesprawnością narządu ruchu

 • dostosowanie formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta;
 • w pełni lub częściowo dostosowana większość budynków, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne;
 • dla studentów studiujących w budynkach nie zaadaptowanych, wsparcie asystentów;
 • przystosowane miejsca w domach studenckich;
 • możliwość przejazdów dostosowanymi busami uniwersyteckimi z miejsca zajęć dydaktycznych do miejsca zamieszkania;
 • wsparcie w korzystaniu z bibliotek;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego i elektronicznego.

 Studenci niewidomi i słabowidzący

 • dostosowanie formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta;
 • nauka orientacji przestrzennej w zakresie związanym ze studiami;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
 • Centrum komputerowe dla studentów z niepełnosprawnościami np. wsparcie w formatowaniu dokumentów, drukowanie materiałów w brajlu i druku powiększonym;
 • adaptację materiałów dydaktycznych, zarówno do wersji dźwiękowej jak i tekstowej;
 • dostęp do zbioru dostępnych materiałów akademickich – biblioteki ABC www.abc.uw.edu.pl.

Studenci niesłyszący i słabosłyszący

 • dostosowanie formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta;
 • pomoc tłumaczy polskiego języka migowego;
 • wypożyczanie specjalistycznych systemów wspomagających słyszenie;
 • dodatkowe, indywidualne zajęcia uzupełniające lektoraty z języków obcych.

Studenci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi

 • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów;
 • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta;
 • bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

 Studenci z niesprawnościami uczenia np. dysleksją

 •  dostosowanie formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta z uwzględnieniem możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych.