Wszystkie strony internetowe oraz systemy teleinformatyczne realizujące zadania publiczne muszą spełniać minimalne wymagania dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA (średnim). Wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na temat minimalnych wymagań można pobrać tutaj (plik docx)

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

§ 19 wyżej wymienionego rozporządzenia nakłada obowiązek na instytucje publiczne spełnienia wymogów dostępności według załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia, zgodnych
z WCGA 2.0 na poziomie AA

Dokumenty podstawowe

1.       Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation 11.12.2008  http://www.w3.org/TR/WCAG/

2.       oficjalne polskie tłumaczenie WCAG 2.0  http://fdc.org.pl/wcag2/

3.       Understanding WCAG 2.0.  –  A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014 http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

4.       Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 W3C Working Group Note 16 September 2014  http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/

Dodatkowe informacje
1.       przykłady zastosowania ARII  http://whatsock.com/tsg/   (zastosowanie ARII dla wspomagania dostępności jest tez opisane w poradniku technicznym do WCAG 2.0)

2.       przykładowe rozwiązania  ARII  http://hanshillen.github.io/jqtest/#goto_slider

Narzędzia

1.       Analizatory koloru
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html

2.       http://webaim.org/resources/contrastchecker/

3.       Walidator dostępności stron http://wave.webaim.org/

4.       Polski Walidator (częściowo płatny) dostępności stron   http://www.utilitia.pl/

5.       Checklist opracowana przez WebAIM  http://webaim.org/standards/wcag/checklist

6.       Metodologia badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0  http://widzialni.org/container/metodologia-badania-dostepnosci-stron-www.pdf

7.       Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści
http://www.fdc.org.pl/gallery/Narz%C4%99dzia_do_badania_i_tworzenia_dost%C4%99pnycah_tre%C5%9Bci.pdf

8.       Narzędzie WAVE nie jest już dostępne dla Firefoxa – jest za to dostępne dla przeglądarki Chrome – http://wave.webaim.org/extension/

Dodatkowe źródła informacji

1.       Polska Akademia Dostępności  http://pad.widzialni.org/

2.       http://webaim.org/

3.       http://widzialni.eu/start;  http://www.widzialni.org/container/podrecznik6-www.pdf

4.       http://dostepnestrony.pl/;
http://dostepnestrony.pl/wp-content/uploads/2013/08/Dostepnosc-serwisow-internetowych-Dominik-Paszkiewicz-Jakub-Debski.pdf