W związku z pracami nad infrastrukturą teleinformatyczną w dniu 31.03.2017 r. od godziny 12:00 usługi Biura mogą być ograniczone.