Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) organizuje seminarium pt.:

Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

Celem seminarium jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności umożliwiających podjęcie satysfakcjonującej pracy, zgodnej z indywidualnymi możliwościami i preferencjami.

Seminaria adresowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową, zainteresowanych oceną swojej zdolności do pracy pod kątem możliwości fizycznych i funkcjonalnych, sprawności sensorycznej i psychospołecznych aspektów zdolności do pracy.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki projektu pn. Model oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, zrealizowanego w CIOP-PIB, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W programie seminarium przewiduje się zwiedzanie laboratoriów TECH-SAFE-BIO.

Seminarium odbędzie się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, budynek B, sala 143.

Termin: 15 stycznia 2019 r. godz. 10.00 – 13.00.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: dopie@ciop.pl

Osoba do kontaktu: mgr Dorota Pięta (22) 623 37 22

Udział w seminariach jest bezpłatny.

PROGRAM

seminarium pt.: Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

15 stycznia 2019 r.

10.00 – 10.30            Rejestracja uczestników

                                    Kawa, herbata

10.30 – 10.45            Powitanie uczestników

10.45 – 12.00           Prezentacja Modelu oceny zdolności do pracy dla potrzeb aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową i wyników realizacji projektu

 • Założenia do Modelu kompleksowej oceny zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową (dr Anna Łuczak)
 • Badanie lekarskie (dr med. Elżbieta Łastowiecka)
 • Ocena fizycznych i funkcjonalnych aspektów zdolności do pracy (dr Tomasz Tokarski)
 • Ocena sprawności sensorycznych (mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr inż. Emil Kozłowski, dr inż. Rafał Młyński)
 • Ocena psychospołecznych aspektów zdolności do pracy (dr Anna Łuczak)
 • Weryfikacja modelu – badania własne
  • Charakterystyka grupy osób badanych (dr hab. Łukasz Baka)
  • Paszport do pracy – wynik końcowy kompleksowej oceny zdolności do pracy – (dr Magdalena Warszewska)
  • Wyniki ankiety oceniającej przydatność badań (mgr Andrzej Najmiec)

12.00 – 12.15            Dyskusja i podsumowanie seminarium

12.15 – 13.00            Wizyta w laboratoriach TECH-SAFE-BIO

12.15 – 13.00            Wizyta w laboratoriach TECH-SAFE-BIO