Inspektor Dostępności Stron UW

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie do systemu IDSUW (Inspektor Dostępności Stron UW) zauważonych błędów dostępności na stronach Uniwersytetu Warszawskiego. Złożone zgłoszenie zostanie zweryfikowane pod kątem naruszania zasad dostępności określonych w standardzie WCAG2.0, poziom AA, a następnie zostanie ono przekazane do administratora wskazanej strony w celu usunięcia opisanych błędów.

Prosimy o wyczerpujące opisanie zauważonych błędów co umożliwi ich prawidłową identyfikację i usunięcie. Podmiotom administrującym stronami internetowymi Uniwersytetu Warszawskiego oferujemy wsparcie i pomoc w zakresie tworzenia dostępnych treści. Wspólnie dbajmy o tworzenie internetu bez barier.

Proszę możliwie skrótowo nazwać błąd, którego dotyczy zgłoszenie. Podany temat będzie używany jako nazwa zgłoszenia w procesie jego obsługi.

Proszę wkleić adres strony lub zweryfikować, czy wstawiony adres prowadzi do strony, której dotyczy zgłoszenie.

To pole powinno pozostać puste, służy do zapobiegania wypełnieniu formularza przez automaty

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Umożliwi ono informowanie osoby zgłaszającej o postępach w usuwaniu zgłoszonych błędów. Podany adres nie będzie udostępniany żadnym podmiotom zewnętrznym oraz będzie używany jedynie do celów związanych z obsługą złożonego zgłoszenia.

Proszę możliwie dokładnie opisać zauważony problem dostępności oraz okoliczności jego wykrycia.

Proszę podać w jaki sposób objawia się zauważony błąd. Proszę także podać informacje towarzyszące wystąpieniu błędu, takie jak: używane oprogramowanie wspomagające (nazwa i wersja programu odczytu ekranu, programu udźwiękawiającego i/lub powiększającego), używana przeglądarka internetowa (IE, Chrome, Firefox, Safari itp.), środowisko operacyjne (Windows XP/7/8/10, iOS).