Współpraca z Akademicką Biblioteką Cyfrową

Informacje dla uczelni zainteresowanych współpracą z ABC

Każda uczelnia, która chciałaby, aby ich studenci, słuchacze lub pracownicy, których niepełnosprawność uniemożliwia pracę ze zwykłymi materiałami papierowymi, mieli dostęp do zbiorów ABC, może się do tego projektu przyłączyć podpisując umowę i podejmując współpracę jako uczelnia partnerska.(...)

Czytaj Więcej o Informacje dla uczelni zainteresowanych współpracą z ABC...