Współpraca z Akademicką Biblioteką Cyfrową

Informacje dla uczelni zainteresowanych współpracą z ABC

Każda uczelnia, która chciałaby, aby ich studenci, słuchacze lub pracownicy, których niepełnosprawność uniemożliwia pracę ze zwykłymi materiałami papierowymi, mieli dostęp do zbiorów ABC, może się do tego projektu przyłączyć podpisując umowę i podejmując współpracę jako uczelnia partnerska. W ramach tej współpracy możliwe jest korzystanie z zasobów zgromadzonych przez wszystkie uczelnie partnerskie.

Uczelnia, która podejmie współpracę w ramach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, otrzyma własny profil, obsługiwany przez stronę internetową, wraz z kontem administratorskim. Umożliwi to samodzielne zarządzanie kontami użytkowników stworzonymi w profilu uczelni. Jednocześnie Uczelnia otrzyma możliwość dodawania własnych zbiorów. Zbiory te powiększą ogólny katalog ABC i będą dostępne dla wszystkich jej użytkowników.

Czytaj Więcej o Informacje dla uczelni zainteresowanych współpracą z ABC