Stypendia dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla doktorantów z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021.

Na podstawie § 8 Regulaminu świadczeń dla studentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) postanawia się,

Czytaj Więcej o Stypendium dla doktorantów z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Czytaj Więcej o Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnością na rok akademicki 2020/2021 będą aktywne od 23 października od godziny 16:00. Nowością jest opcja „Podpisz i złóż elektronicznie”. Wiąże się to z koniecznością wpisania kodu autoryzacyjnego, który zostanie przesłany na konto mailowe podane w systemie USOSweb. Jest to ostatni wymagany krok, pozwalający na złożenie wniosku. W tym roku nie należy dostarczać wniosków w wersji papierowej. W razie wystąpienia trudności technicznych, prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: bon@uw.edu.pl. Składanie wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 4 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej w sytuacji problemów technicznych do 6 listopada 2020 r., w kolejnych miesiącach roku akademickiego 2020/21 złożenie wniosku do 20. dnia każdego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Czytaj Więcej o Stypendium dla osób z niepełnosprawnością