Studenci głusi i słabosłyszący

Funkcjonowanie osób głuchych i słabosłyszącyh na uniwersytecie

M. Czajkowska-Kisil

Osoby niesłyszące stanowią nieliczną grupę wśród studentów na polskich uczelniach. Powodów takiej sytuacji jest kilka:

  • utrudniona komunikacja z otoczeniem,
  • bardzo zróżnicowany poziom rozumienia mowy i odczytywania mowy z ust,
  • niewystarczająca znajomość języka polskiego,
  • brak wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego.

Problemy komunikacyjne osób niesłyszących nie zawsze są bezpośrednio związane z poziomem ubytku słuchu.

Czytaj Więcej o Funkcjonowanie osób głuchych i słabosłyszącyh na uniwersytecie

Organizacja lektoratu języka obcego dla niesłyszących i słabo słyszących studentów uczelni wyższych

dr Ewa Domagała-Zyśk

Jeśli szkoły wyższe nie potrafią uczynić swojego środowiska dostępnym dla  studentów niesłyszących, nie mogą oczekiwać, że inni to zrobią.

(Foster, Walter 1992)

Obecność studentów z uszkodzeniami słuchu w uczelniach wyższych stała się w ostatnim dziesięcioleciu faktem. Mimo braku ogólnopolskich danych na ten temat wiemy, że studenci niesłyszący podejmują naukę nie tylko na wydziałach pedagogicznych (co miało miejsce w początkowym okresie,

Czytaj Więcej o Organizacja lektoratu języka obcego dla niesłyszących i słabo słyszących studentów uczelni wyższych