Studenci z niesprawnością wzroku

Konsekwencje wynikające z braku wzroku

Przyjmuje się, że aż 80% informacji docierających ze świata zewnętrznego jest odbierana przez człowieka za pomocą analizatora wzrokowego. Wzrok pełni zasadniczą rolę w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Jest wykorzystywany w codziennym życiu, w działalności praktycznej: od czynności samoobsługowych, związanych z toaletą, przygotowaniem i spożywaniem posiłków, po czynności związane z nauką i pracą, np. czytanie, pisanie, itp. Zmysł wzroku ma zdolność odbierania bodźców świetlnych z odległości,

Czytaj Więcej o Konsekwencje wynikające z braku wzroku

Bezpieczne poruszanie się osób niewidomych

Umiejętnością, dzięki której osoba niewidoma uzyskuje poczucie niezależności, jest dobra orientacja w przestrzeni i samodzielne bezpieczne poruszanie się. Orientacja przestrzenna to sprawność jednostki w zakresie poznawania swego otoczenia, zachodzących w nim stosunków przestrzennych i czasowych oraz określania własnego położenia w stosunku do otaczających przedmiotów. Zasadniczą rolę odgrywają tu procesy poznawcze, wykorzystywanie posiadanych zmysłów, zasób pojęć, znajomość schematu ciała, wyobraźnia przestrzenna, wiedza o otoczeniu,

Czytaj Więcej o Bezpieczne poruszanie się osób niewidomych

Osoba z dysfunkcją wzroku

Osoba niewidoma

W Polsce liczba osób z uszkodzeniem wzroku przekracza 500 tysięcy. Według światowych danych szacuje się, że poważne zaburzenia widzenia występują u 1% populacji, a całkowita liczba osób niewidomych i  słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich są starzejące się społeczeństwa i niepełnosprawność wzrokowa związana z wiekiem. Inna przyczyna związana jest m.in. z postępem medycyny, która ratując życie nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób,

Czytaj Więcej o Osoba z dysfunkcją wzroku