Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”

Celem głównym projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 jest udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami (ON) na Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt "Uniwersytet dla wszystkich - level-up"  nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.