Zadanie: eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON

eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON – opis zadania

Celem zadania jest opracowanie systemu informatycznego wspierającego BON w jego działaniach. System eBON ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami łatwiejsze korzystanie z Usług BON poprzez jednolity system informatyczny, a także nowe formy wsparcia oparte m.in. możliwości zdalnego korzystanie z usług BON.(...)

Czytaj Więcej o eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON – opis zadania...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.