Zadanie: Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym

Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym – opis zadania

Celem zadania jest wyrównanie szans studentów ze schorzeniami specjalnymi (SSS) w dostępie do studiów (w tym ścisłych i eksperymentalnych) i podniesienie stopnia ich niezależności w funkcjonowaniu na uczelni poprzez opracowanie kompleksowego modelu Indywidualnego Programu Wsparcia(...)

Czytaj Więcej o Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym – opis zadania...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.