Kurs online dla administratorów stron oraz webmasterów w zakresie dostępności cyfrowej i zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 (AA)

Zapisz się

Kurs on-line dla administratorów stron oraz webmasterów serwisów Uniwersytetu Warszawskiego ma na celu zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie dostępności cyfrowej oraz tworzenia i prowadzenia serwisów w zgodności z wytycznymi WCAG2.1 na poziomie AA.

Kurs składa się z trzech części:

część 1 (obowiązkowa) – moduł przeznaczony dla jak najszerszego grona odbiorców, zawiera: podstawowe informacje nt. dostępności cyfrowej:

 •     znaczenie pojęć dot. dostępności oraz dostępności cyfrowej,
 •     świadomość barier cyfrowych,
 •     grupy narażone na wykluczenie,
 •     wytyczne WCAG,
 •     wymogi prawne w zakresie dostępności,
 •     organizacja wdrażania dostępności cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim;

 

część 2 (obowiązkowa) – dostępność cyfrowa w praktyce, informacje przeznaczone dla administratorów i redaktorów stron internetowych, pracowników administracji, zawiera informacje w zakresie:

 • dostępność dokumentów cyfrowych,
 • dostępność multimediów,
 • dostępność publikacji
 • dostępna komunikacja elektroniczna,
 • dostępne wydarzenia
 • publikowanie informacji w mediach społecznościowych z zachowaniem zasad dostępności

 

część 3 (nieobowiązkowa) – dostępność cyfrowa w praktyce, informacje przeznaczone dla Webmasterów, programistów stron i serwisów internetowych, zawiera informacje w zakresie:

 •     samodzielne audytowanie dostępności cyfrowej,
 •     narzędzia do przeprowadzania audytu dostępności,
 •     najczęstsze błędy dostępności w serwisach UW,
 •     znaczniki ARIA dla wspierania programów odczytu ekranu,
 •     praktyczne przykłady rozwiązywania problemów z dostępnością.

Projekt "Uniwersytet dla wszystkich - level-up"  nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.