Szkolenie dla kadry administracyjnej: potrzeby osób z  niepełnosprawnościami, edukacja włączająca i procedury postępowania na UW.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW przygotowanym specjalnie dla pracowników kadry administracyjnej naszej uczelni.

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji na szkolenia należy dokonywać elektronicznie, poprzez formularze zamieszczone poniżej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami szkolenia, wymogami formalnymi oraz dostępnymi terminami szkoleń. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: szkolenia.bon@uw.edu.pl.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet dla wszystkich – level up”

Uczestników szkolenia ze specjalnymi potrzebami w zakresie dostosowania materiałów szkoleniowych prosimy o przesłanie informacji dotyczących potrzeb w tym zakresie na adres: bon@uw.edu.pl

O SZKOLENIU

Szkolenie kierowane jest do pracowników biur administracji centralnej oraz dziekanatów Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem szkolenia jest:

 1. Zapoznanie kadry UW z głównymi aspektami prawnymi w kontekście funkcjonowania osób
  z niepełnosprawnościami na uczelni oraz ofertą i zadaniami Biura ds. Osób
  z Niepełnosprawnościami;
 2. Zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie wsparcia i komunikacji z osobami o różnych potrzebach edukacyjnych;
 3. Przekazanie rzetelnej wiedzy i umiejętności pomocnych w efektywnym wsparciu osób chorujących psychicznie;
 4. Zwiększenie wiedzy w zakresie znajomości form wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW i właściwych postaw w środowisku akademickim. Przekazanie praktycznych informacji dotyczących adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych zachowań studentów.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w każdym z bloków przewidziano czas na pytania i dyskusję.

PROGRAM

9.00-10.00 – Główne aspekty prawne dot. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelni oraz oferta i zadania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami –  mgr Anna Szymańska – Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

10.00-11.00 –  Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku – dr Małgorzata Paplińska

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15-12.00 – Zasady pracy ze studentem z niepełnosprawnością słuchu – mgr Kinga Chmielewska

12.00-12.45  – Zasady wspierania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – mgr Sławomir Rzepecki

12.45-13.00 – przerwa

13.00-14.00 – Dostępność cyfrowa dokumentów i treści zamieszczanych na stronach www
– mgr Sławomir Rzepecki

14.00-15.00 – Wsparcie Centrum Pomocy Psychologicznej główne zasady komunikacji i postępowania z osobami w kryzysie psychicznym – mgr Katarzyna Stankiewicz

15.00-15.30  – dyskusja, podsumowanie i lunch.

 

Oczekiwania pod adresem uczestników

 • gotowość udziału w dyskusji,
 • otwartość na dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w pracy administracyjnej,
 • udział w rozmowach, w ramach których poruszany jest wątek kondycji psychofizycznej (mogący konfrontować z własnymi trudnościami i doświadczeniami)

Efekty kształcenia

W toku szkolenia uczestnik:

 • pozyskuje wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania oraz specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także udzielania wsparcia i skutecznej komunikacji;
 • uzyskuje praktyczne informacje w zakresie postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych zachowań studentów;
 • uzyskuje podstawowe informacje z zakresu zapewniania dostępności: wymogów prawnych, zadań BON, zasadach postępowania na uczelni;
 • poznaje podstawowe zasady z zakresu dostępności cyfrowej oraz tworzenia dostępnych dokumentów.

 

TERMINY I REJESTRACJA


Miejsce szkoleń: ul. Dobra 55, Warszawa, Budynek Wydziału Neofilologii, sala 1.138

Szkolenie

Termin szkolenia: 12.12.2022, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 015 miejsc.

Zapisy niedostępne
Szkolenie

Termin szkolenia: 16.01.2023, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 1620 miejsc.

Zarejestruj się na to szkolenie
Szkolenie

Termin szkolenia: 23.01.2023, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 1720 miejsc.

Zarejestruj się na to szkolenie
Szkolenie

Termin szkolenia: 30.01.2023, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 2020 miejsc.

Zarejestruj się na to szkolenie
Szkolenie

Termin szkolenia: 06.02.2023, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 2020 miejsc.

Zarejestruj się na to szkolenie
Szkolenie

Termin szkolenia: 13.02.2023, godzina: 09:00

Dostępnych miejsc: 2020 miejsc.

Zarejestruj się na to szkolenie

Projekt "Uniwersytet dla wszystkich - level-up"  nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.