Szkolenie dla pracowników, administratorów budynków i kierowników jednostek dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiektach i na terenie UW.

Szkolenie kierowane jest do  pracowników, administratorów budynków i kierowników jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem szkolenia jest:

 1. Zapoznanie kadry UW ze zmianą zarządzenia nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia
  w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Zapoznanie kadry UW z procedurą bezpiecznej ewakuacji uwzględniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Zapoznanie kadry UW z zasadami monitorowania dostępności architektonicznej UW oraz wspierania pracowników UW przy projektowaniu dostępnej przestrzeni.

PROGRAM

(w każdej części szkolenia przewidziano czas na pytania uczestników)

09.00-11.00Nina Zielińska – starszy specjalista ds. BHP, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej i Sebastian Lipszyc – specjalista, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami – załącznik do zarządzenia nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w tym:

 • Przepisy Kodeksu Pracy – odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy;
 • Identyfikacja barier;
 • Zadania pracowników funkcyjnych, administratorów obiektów;
 • Techniki transportu, osób poszkodowanych oraz pracowników i studentów
  z niepełnosprawnościami;
 • Sposoby ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i z dysfunkcjami wzroku;
 • Sposoby ewakuacji osób z dysfunkcjami słuchu, z problemami natury psychicznej/autyzmu;
 • Norma PN-EN ISO 7010:2012 oraz norma PN-N-01256-04:1992 – oznakowanie ewakuacyjne;
 • Alarmowanie i wydanie nakazu ewakuacji;
 • Zachowanie się w przypadku wybuchu pożaru i reakcja na inne miejscowe zagrożenia oraz bezpieczne sposoby opuszczania pomieszczeń uczelni;
 • Przekazanie dowodzenia oraz wszystkich istotnych informacji, dowódcy JRG. Przybyłym na miejsce zdarzenia;
 • Zasady współpracy oraz komunikacja ze służbami (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie gazowe …).
 • Obowiązek przeprowadzania próbnej ewakuacji;
 • Możliwość uratowania w inny sposób.

11.00-11.15 – przerwa

11.15-13.15Małgorzata Rączka — Specjalistka ds. architektury, Koordynatorka Dostępności Architektonicznej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym:

 • Zapisy art. 6 ustawy.
 • Co to są specjalne potrzeby?
 • Co to jest budynek dostępny?
 • Co to jest dostęp alternatywny? Kiedy wg ustawy jest możliwy? Monitorowanie dostępu alternatywnego.
 • Co to jest projektowanie uniwersalne?
 • Co to są racjonalne usprawnienia?

Zarządzenie nr 204 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Warszawskim w tym:

 • Zadania koordynatorki ds. dostępności architektonicznej;
 • Zadania kierownika obiektu;
 • Zadania administratora dostępności architektonicznej;
 • Możliwe obszary współpracy KDA, KO i ADA;
 • Deklaracja dostępności budynku.

Monitorowanie dostępności architektonicznej UW w tym:

 • Audyty dostępności architektonicznej;
 • Bariery krytyczne, ulepszenia i dobre praktyki;
 • Budynek architektonicznie dostępny.

Szkolenia odbywają się w budynku Neofilologii ul. Dobra 55, sala 1.138

Szkolenie

Termin szkolenia: zakończone

Brak wolnych miejsc.

Zapisy niedostępne