• Wydział Historii
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
  • Wydział Socjologii
  • Wydział Biologii

Wsparcie obejmuje udzielanie informacji organizacyjnych i formalnych, np.:

  1. Pomoc w rejestracji na zajęcia –  informacja o terminach, sposobach zapisu na zajęcia – korzystanie z systemu USOS, punkty ECTS;
  2. Przekazywanie informacji i kontaktów do miejsc/osób udzielających wsparcia na uczelni, np. BON, Centrum Pomocy Psychologicznej.
  3. Informowanie o sposobach załatwiania spraw formalnych –  np. stypendiów, składania wniosków przez USOS, akademików, legitymacji studenckiej.

Do skorzystania z pomocy tutora wydziałowego nie jest wymagana formalna diagnoza ani rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Możliwe jest umówienie się z tutorem na spotkanie stacjonarne na Wydziale lub też spotkanie w formie online. Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt z Tutorem.

Kontakt z tutorami można nawiązać pod adresem mailowym lub przez stronę Facebook:

Wydział Historii

mail: a.kubiak17@uw.edu.pl

FB: Tutor z Wydziału Historii UW

Wydział Fizyki

mail: k.wojciechowska4@uw.edu.pl

FB: Tutor z Wydziału Fizyki UW

Wydział Socjologii

mail: i.dunowska@uw.edu.pl

FB: Tutorka z Wydziału Socjologii UW

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

mail: am.dabrowska27@uw.edu.pl

FB: Tutorka z Wydziału WDIB UW

Wydział Biologii

mail: g.piorkowska@uw.edu.pl

FB: Tutorka z Wydziału Biologii UW