Konsultacje psychiatryczne

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Na dyżur do lekarza psychiatry kieruje psycholog CPP lub konsultant ds. studenckich BON. Wizyty mają charakter wyłącznie konsultacyjny, służą ocenie funkcjonalnych następstw sytuacji zdrowotnej studenta na potrzeby wprowadzenia zmian w przebiegu studiów.

W wyjątkowych sytuacjach konsultacja lekarska może służyć uzyskaniu diagnozy lub porady dotyczącej stanu zdrowia.

Lekarz nie prowadzi leczenia i nie przepisuje leków!

Zapisy

Prosimy o telefoniczne zapisywanie się na wizytę w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem tel. /22/ 55-24-221 lub /22/ 55-24-222, lub po konsultacji z psychologiem Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Konsultacje prowadzi dr Urszula Zaniewska-Chłopik.

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie
na konsultację, proszone są o telefoniczne odwołanie wizyty.

Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychologiczne w naszym biurze.