Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Na dyżur do lekarza psychiatry kieruje konsultant ds. studenckich BON. Wizyty mają charakter wyłącznie konsultacyjny, służą ocenie funkcjonalnych następstw sytuacji zdrowotnej studenta na potrzeby wprowadzenia zmian w przebiegu studiów.

W wyjątkowych sytuacjach konsultacja lekarska może służyć uzyskaniu diagnozy lub porady dotyczącej stanu zdrowia. Lekarz nie prowadzi leczenia i nie przepisuje leków!

Konsultacje prowadzi dr Urszula Zaniewska-Chłopik.

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie na konsultację, proszone są o telefoniczne lub mailowe odwołanie wizyty.

Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychologiczne w naszym biurze.