Konsultacje psychiatryczne

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Na dyżur
do lekarza psychiatry zapisuje psycholog lub konsultant ds. studenckich BON. Wizyty mają charakter wyłącznie konsultacyjny, służą ocenie funkcjonalnych następstw sytuacji zdrowotnej studenta na potrzeby wprowadzenia zmian w toku studiów.

W wyjątkowych sytuacjach konsultacja lekarska może służyć uzyskaniu diagnozy lub porady dotyczącej stanu zdrowia.

Lekarz nie prowadzi leczenia i nie przepisuje leków!

Zapisy

Prosimy o telefoniczne zapisywanie się na wizytę w godzinach 8.00 a 16.00 pod numerem tel. /22/ 55-24-221 lub /22/ 55-24-222.

Konsultacje prowadzi dr Urszula Zaniewska-Chłopik.

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie
na konsultację, proszone są o telefoniczne odwołanie wizyty.

Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychologiczne w naszym biurze.