Wszystkich studentów chcących korzystać z transportu specjalistycznego i wsparcia asystentów w przemieszczaniu się na zajęcia, informujemy, że ankietę transportową należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura. 

Do biura należy natomiast dostarczyć:

  • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
  • dokumentację medyczną potwierdzająca aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o transport po raz pierwszy i tych, których stan zdrowia zmienił się w porównaniu do wcześniej udokumentowanego).

Ankietę należy wypełnić elektronicznie, a wymienione dokumenty dostarczyć osobiście lub listownie
do siedziby Biura.

Link do ankiety transportowej.
Koordynatorem transportu uniwersyteckiego jest p. Tomasz Nurzyński.