Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Ankieta przeznaczona dla studentów ubiegających się o korzystanie z usług transportowych świadczonych przez Uniwersytet Warszawski - zostanie ona przesłana do koordynatora Transportu i wsparcia asystenckiego w BON.

  Po wysłaniu otrzymasz także kopię swojego formularza w formacie PDF

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Dane osobowe
  • Zaznacz, jeśli nie masz numeru PESEL

  • Adres stałego zameldowania
  • Adres zamieszkania w trakcie studiów

  • WAŻNE! W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb (nie dotyczy kandydatów na studia)


  • (tylko cyfry)

  Poziom kształceniawymagane (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj studiów):

  Forma studiówwymagane

  Informacje dotyczące zgłoszenia zapotrzebowania na usługi transportowe
  • Ubiegam się o możliwość korzystania z usług transportowych świadczonych przez Uniwersytet Warszawski: wymagane

  • Poprzednim razem wydano decyzję: wymagane

  • W bieżącym roku akademickim ubiegam się o: wymagane

  Informacje dotyczące stanu zdrowia
  • Orzeczony stopień niepełnosprawnościwymagane
   proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności orzeczony przez komisję lekarską

  • Rodzaj niepełnosprawności wymagane
   Na podstawie diagnozy lekarskiej. Proszę wybrać pasujące.

  • Przy poruszaniu się korzystam z: wymagane

  • Pytania dla osób korzystających z wózka
   • W których, spośród wymienionych niżej czynności, potrzebuje Pan/Pani pomocy osób trzecich?

    Jakiego rodzaju wózek Pan/Pani posiada?

   • Dane wózka elektrycznego
    O ile to możliwe, proszę podać informacje o używanym wózku. Ułatwi to planowanie transportu.
  • Czy może Pan/Pani podróżować w specjalnie przystosowanym do tego samochodzie bez ciągłej opieki ze strony opiekuna, jedynie w obecności kierowcy: wymagane

  Informacje dokumentacji medycznej i uwagi do oczekiwanych usług transportowych
  • Czy dokumentacja medyczna potwierdzająca funkcjonalne konsekwencje Pani/Pana niesprawności znajduje się w BON? wymagane


  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wymienić dokumenty przekazane do BON oraz dołączane do niniejszej ankiety. Wpisano 0 znaków.

  • Można przesłać pliki z dokumentacją medyczną, lub inne istotne. Dozwolone pliki to: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx. Maksymalny rozmiar pliku - 4mb, maksymalna liczba plików - 4


  • Maksymalnie 1000 znaków. proszę krótko opisać oczekiwania lub dodatkowe informacje Wpisano 0 znaków.

  Potwierdzenie wysłania formularza i wymagane zgody

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód.