Oferta zajęć sportowych dla studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW zaprasza do wcześniejszych zapisów na zajęcia sportowe dedykowane studentom z niesprawnościami.

Udział w zajęciach nie jest uwarunkowany posiadaniem żetonów. Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura (bon@uw.edu.pl) do dnia 26 stycznia br. 

Jeśli w ofercie nie są podane terminy odbywania się zajęć, prosimy o przedstawienie oczekiwań terminowych. Będziemy też zobowiązani za wskazanie preferowanych aktywności,

Czytaj więcej... na temat: Oferta zajęć sportowych dla studentów z niepełnosprawnościami

PEERS® dla osób dorosłych

Program PEERS® dla osób dorosłych to warsztat umiejętności społecznych przeznaczony dla dorosłych ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w wieku od 19 do 35 lat. Na każdym ze spotkań, uczestnicy programu uczą się umiejętności niezbędnych do nawiązywania i podtrzymywania relacji koleżeńskich, a także związków uczuciowych. W równolegle prowadzonych spotkaniach biorą udział rodzice lub inne dorosłe osoby (np. rodzeństwo, inni członkowie rodziny, asystenci lub wolontariusze), którzy wspólnie z uczestnikami ćwiczą te nowe umiejętności i pomagają im wykorzystać je do poszerzenia sieci znajomych.

Czytaj więcej... na temat: PEERS® dla osób dorosłych
Pozostałe aktualności

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

Spotkanie informacyjne – świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami I oddziału ZUS w Warszawie, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące nowego świadczenia 500+ i innych świadczeń. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w godz. 11.00–14.00 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Wydarzenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Czytaj więcej... na temat: Spotkanie informacyjne – świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Aktywny Absolwent”

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach,
Czytaj więcej... na temat: Projekt „Aktywny Absolwent”
Pozostałe ogłoszenia