W okresie wakacyjnym - do 30 sierpnia 2024 Biuro jest otwarte w godzinach
9:00 – 15:00

CEWIS – Centrum Wiedzy Innowacji Standardów

zwiększa świadomość na temat dostępności, poprzez popularyzację wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski rozwiązań, likwidujących bariery w studiowaniu i pracy osób z niepełnosprawnościami i/lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.