Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego,

Czytaj więcej... na temat: Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne

Z uwagi na zmianę sposobu aplikowania o stypendia, termin rejestracji wniosków został przesunięty. Poniżej zamieszczamy bieżącą informację w tej sprawie https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi będzie można rejestrować będzie można rejestrować w USOSweb (najprawdopodobniej) od 9 października 2019 r. (wieczorem, po popołudniowej aktualizacji USOSweb) Terminy na złożenie wniosków,

Czytaj więcej... na temat: Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne
Pozostałe aktualności

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

Spotkanie informacyjne – świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami I oddziału ZUS w Warszawie, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące nowego świadczenia 500+ i innych świadczeń. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w godz. 11.00–14.00 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Wydarzenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Czytaj więcej... na temat: Spotkanie informacyjne – świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Aktywny Absolwent”

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach,
Czytaj więcej... na temat: Projekt „Aktywny Absolwent”
Pozostałe ogłoszenia