Zapraszamy do korzystania z konsultacji on-line poprzez wirtualne pokoje dostępne poniżej:

Dyżury konsultantów pon - czw w godzinach 9:00 -12:00 (wybierz profil konsultanta pozostającego w trybie on-line)

Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego
dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie   pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego,

Czytaj więcej... na temat: Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium dla doktorantów z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021.

Na podstawie § 8 Regulaminu świadczeń dla studentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) postanawia się,

Czytaj więcej... na temat: Stypendium dla doktorantów z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej... na temat: Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021
Pozostałe aktualności

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego
dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie   pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego,

Czytaj więcej... na temat: Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową
Pozostałe ogłoszenia