Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”

Celem głównym projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 jest udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami (ON) na Uniwersytecie Warszawskim.