Indywidualna organizacja studiów

Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów podejmuje dziekan bądź dyrektor ds. studenckich jednostki dydaktycznej. W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON.

W celu uzyskania opinii BON należy:

Przykłady stosowanych zmian w toku studiów, np. modyfikacja procedur egzaminacyjnych (zastosowanie komputera, arkusz egzaminacyjny w wersji elektronicznej lub w druku powiększonym, czas trwania egzaminu ustalony ze studentem), zmiana poziomu absencji itp.

Opinia o stanie zdrowia, która powstaje w oparciu o dokumentację medyczną, jest przesyłana wraz
z wnioskiem studenta do dziekana lub dyrektora ds. studenckich. Opinia BON nie zawiera szczegółowych informacji na temat konkretnej choroby czy niesprawności, znajduje się w niej jedynie potwierdzenie zasadności wniosku.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, należy ustalić szczegóły rozliczania zobowiązań z wykładowcami.