Informacje ogólne o Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) . W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON.

Przykłady stosowanych zmian w organizacji studiów:

  • modyfikacja formy egzaminu (zastosowanie komputera, dostosowanie arkusza egzaminacyjnego, wydłużenie czasu trwania egzaminu),
  • zmiana limitu dopuszczalnych absencji,
  • zmiana terminów rozliczania zobowiązań itp.

Informacje przekazywane do jednostek dydaktycznych.

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów rekomendacji dotyczących Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przekazuje Kierownikowi Jednostki Dydaktycznej (KJD) szerszą informację o charakterze funkcjonalnych trudności, istotnych ze względu na rodzaj adaptacji (bez udostępniania dokumentacji źródłowej), na potrzeby lepszego zrozumienia sytuacji studenta i podjęcia decyzji o charakterze i zakresie wsparcia.

Dokładamy przy tym starań, by był to zakres informacji, konieczny dla zrozumienia charakteru barier napotykanych przez studenta. Jeśli chcą Państwo podjąć starania o przyznanie IOS z naszym wsparciem, prosimy o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego zawierającego nasze nowe klauzule RODO. Tych z Państwa, którzy są już zarejestrowani w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, serdecznie prosimy o podpisanie jedynie części dotyczącej nowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych.

Ostateczny kształt nada opinii konsultantka prowadząca sprawę, mają Państwo prawo wglądu do jej treści i otrzymują Państwo kopię przygotowanej dla KJD wiadomości.

Procedura uzyskania rekomendacji w sprawie IOS:

  • Umówienie się na spotkanie z konsultantem BON (omówienie sytuacji zdrowotnej i studenckiej) UWAGA! Jeśli to Twój kolejny IOS, a Twoja sytuacja zdrowotna nie uległa zmianie, doświadczasz stałych trudności potwierdzonych orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgłoś to koniecznie w kontakcie z BON. Twoja opinia zostanie przygotowana bez konieczności oczekiwania na termin konsultacji.
  • Złożenie  wniosku  o IOS w systemie USOS
  • Dostarczenie dokumentacji medycznej.

Ścieżka do wniosku o indywidualną organizację studiów w USOSie

  1. Należy zalogować się na swoje konto w USOSie, a następnie wybrać zakładkę “dla studentów”.
  2. Po lewej stronie pojawi się lista zakładek. Należy wybrać zakładkę o nazwie “podania” i dalej opcję “złóż podanie”.
  3. Powinna pojawić się lista rodzajów podań do wyboru. Należy wybrać podanie o nazwie “BON – podanie o zmianę organizacji studiów” i wypełnić pole dotyczące treści podania.
  4. Na koniec należy podanie zatwierdzić, żeby po migracji danych było widoczne w systemie dla pracowników Uniwersytetu.

Konsultacje są prowadzone stacjonarnie, telefonicznie lub poprzez wybrany komunikator internetowy. Dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, albo poczty tradycyjnej, lub przesyłając mailem z adresu na domenie Uniwersyteckiej.

Rekomendacja dotycząca wsparcia akademickiego, która powstaje w oparciu o dokumentację medyczną, jest przesyłana do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) do wiadomości studenta.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji KJD należy ustalić szczegóły rozliczania zobowiązań z wykładowcami.