Informacje ogólne o Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) . W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON.

Przykłady stosowanych zmian w organizacji studiów:

  • modyfikacja formy egzaminu (zastosowanie komputera, dostosowanie arkusza egzaminacyjnego, wydłużenie czasu trwania egzaminu),
  • zmiana limitu dopuszczalnych absencji,
  • zmiana terminów rozliczania zobowiązań itp.

Informacje przekazywane do jednostek dydaktycznych.

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów rekomendacji dotyczących Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami przekazuje Kierownikowi Jednostki Dydaktycznej (KJD) szerszą informację o charakterze funkcjonalnych trudności, istotnych ze względu na rodzaj adaptacji (bez udostępniania dokumentacji źródłowej), na potrzeby lepszego zrozumienia sytuacji studenta i podjęcia decyzji o charakterze i zakresie wsparcia.

Dokładamy przy tym starań, by był to zakres informacji, konieczny dla zrozumienia charakteru barier napotykanych przez studenta. Jeśli chcą Państwo podjąć starania o przyznanie IOS z naszym wsparciem, z uwzględnieniem wspomnianych nowych wytycznych, prosimy o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego zawierającego nasze nowe klauzule RODO. Tych z Państwa, którzy są już zarejestrowani w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, serdecznie prosimy o podpisanie jedynie części dotyczącej nowej klauzuli zgody na przetwarzanie danych.

Ostateczny kształt nada opinii konsultantka prowadząca sprawę, mają Państwo prawo wglądu do jej treści i otrzymują Państwo kopię przygotowanej dla KJD wiadomości.

Procedura uzyskania rekomendacji w sprawie IOS:

Ścieżka do wniosku o indywidualną organizację studiów w USOSie

  1. Należy zalogować się na swoje konto w USOSie, a następnie wybrać zakładkę “dla studentów”.
  2. Po lewej stronie pojawi się lista podzakładek. Należy wybrać zakładkę o nazwie “podania” i dalej opcję “złóż podanie”.
  3. Powinna pojawić się lista rodzajów podań do wyboru. Należy wybrać podanie o nazwie “BON – podanie o zmianę organizacji studiów” i wypełnić pole dotyczące treści podania.
  4. Na koniec należy podanie zatwierdzić, żeby po migracji danych było widoczne w systemie dla pracowników Uniwersytetu.

 

W czasie trybu zdalnego konsultacje są prowadzone telefonicznie lub poprzez wybrany komunikator internetowy. Dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, albo poczty tradycyjnej, lub przesyłając mailem z adresu na domenie Uniwersyteckiej.

Opinia o stanie zdrowia, która powstaje w oparciu o dokumentację medyczną, jest przesyłana wraz z wnioskiem studenta do dziekana lub dyrektora ds. studenckich. Opinia BON nie zawiera szczegółowych informacji na temat konkretnej choroby czy niesprawności, znajduje się w niej jedynie potwierdzenie zasadności wniosku.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy ustalić szczegóły rozliczania zobowiązań z wykładowcami.