O nas

Student niepełnosprawny na UW nie jest w pierwszym rzędzie „niepełnosprawnym”. Jest studentem i jako studenta obowiązują go te same wymagania ale przysługują mu również te same prawa.  W celu zagwarantowania osobom niepełnosprawnym na UW niezbędnych form wsparcia, a nauczycielom akademickim pracującym ze studentami niepełnosprawnymi – wszelkiej pomocy organizacyjnej, Rektor UW w 2000 roku powołał Biuro ds. osób niepełnosprawnych.

Biuro ds. osób niepełnosprawnych UW (BON) swoimi usługami obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne w rozumieniu formalnym. Warunkiem otrzymania pomocy biura jest występowanie zależności między niesprawnością, a trudnościami w realizacji programu studiów. Oznacza to, iż sam fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania jakichkolwiek świadczeń ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.

Z usług oferowanych przez BON mogą jednak korzystać także osoby nie posiadające formalnego orzeczenia o niepełnosprawności – przewlekle chore, lub czasowo niepełnosprawne, które nie mając orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ze względu na stan  zdrowia nie są w stanie realizować standardowego programu studiów. Osoby takie są uznawane przez Uniwersytet Warszawski jako uprawnione do korzystania z usług BON i mogą otrzymać takie usługi i dostosowania, które umożliwią im kontynuowanie nauki.