O nas

Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. Jednostką odpowiedzialną za realizacje tych zadań na Uniwersytecie Warszawskim jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Włączenie studentów z niepełnosprawnościami w proces studiowania na Uniwersytecie Warszawskim zakłada likwidacje barier, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań merytorycznych.

Zależnie od potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej student lub kandydat z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą może liczyć na modyfikację procedur egzaminacyjnych oraz  indywidualną organizację studiów (IOS). Przykładowo, osoby głuche mogą zdawać egzaminy z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego, a osoby
z niesprawnością wzrokową – przy pomocy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Dla osób chorujących przewlekle wdrażane są indywidualnie skrojone rozwiązania pozwalające realizować wymogi akademickie w postaci: zwiększenia progu dopuszczalnych absencji oraz indywidualnego dostosowania formy i sposobu realizacji zajęć . Warunkiem uzyskania IOS jest złożenie w BON dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie rozwiązań wyrównujących szanse. Rodzaj wsparcia dobierany jest indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z konsultantem
w oparciu o wywiad i dokumentację wskazującą na funkcjonalne następstwa sytuacji zdrowotnej związanej z chorobą lub niesprawnością.

W BON wykonywane są również adaptacje materiałów dydaktycznych dla studentów z niesprawnościami uniemożliwiającymi pracę z tekstem w tradycyjnej formie. Książki są przetwarzane do formatów dostępnych
w ramach pracy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Bardzo cenionym przez studentów rozwiązaniem, jest również transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową, który pozwala na codzienny dojazd na zajęcie osobom z najcięższymi niepełnosprawnościami, znacznie utrudniającymi korzystanie z innych form komunikacji.

 

Siedziba BON znajduje się w dostępnej lokalizacji, na parterze w budynku Wydziału Neofilologii

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

tel. 22 55-24-222

e-mail: bon@uw.edu.pl

Strona główna