Kierowniczka Biura

Anna Szymańska
tel. (22) 55 24 227;
e-mail: anna.szymanska@uw.edu.pl

Z-ca kierownika BON, kierownik Sekcji TechnologicznejOśrodka Adaptacji Materiałów

Sławomir Rzepecki
tel. (22) 55 24 057;
e-mail: s.rzepecki@uw.edu.pl

Sekretariat Biura

Paulina Michalska
tel. (22) 55 24 222; 
e-mail: bon@uw.edu.pl

Koordynatorka ds. administracyjnych i projektów

Edyta Król-Rzepecka
tel. (22) 55 24 228;
e-mail: edyta.krol@uw.edu.pl

Specjalistka ds. architektury, Koordynatorka Dostępności Architektonicznej

Małgorzata Anna Rączka
tel. (22) 55 24 223;
e-mail: dostepnosc.architektoniczna@uw.edu.pl

Koordynator Dostępności Cyfrowej

Jacek Rymkiewicz
tel. (22) 55 20 843;
e-mail: dostepnosc.cyfrowa@uw.edu.pl


Sekcja studencka

Konsultantki ds. Studenckich

Aleksandra Rosochacka
tel. (22) 55 24 056;
e-mail: aj.rosochacka@uw.edu.pl

Agnieszka Bysko
tel. (22) 55 20 277; 
e-mail: a.bysko@uw.edu.pl

Teresa Duda
tel. (22) 55 24 218;
e-mail: tj.duda@uw.edu.pl

Małgorzata Żbikowska

Małgorzata Żbikowska
tel. (22) 55 24 217;
e-mail: m.zbikowska6@uw.edu.pl

Aleksandra Byczek – psycholożka
tel. (22) 55 24 058;
e-mail: a.byczek@uw.edu.pl

Akademiki, adaptacja egzaminów, sprawy stypendialne

Patrycja Klimczak
tel. (22) 55 24 221;
e-mail: patrycja.klimczak@uw.edu.pl

Tłumaczka Polskiego Języka Migowego

Kinga Chmielewska
e-mail: k.chmielewska11@uw.edu.pl

Organizacja transportu i wsparcia asystenckiego

Tomasz Nurzyński — koordynator
tel. (22) 55 24 224;
e-mail: transport@uw.edu.pl
kom. 606 36 99 00

Dariusz Boguta — kierowca


Adam Jagiełło — kierowca


Dariusz Pudelski — kierowca


Jacek Wiśniewski — kierowca


Sekcja technologiczna

Zespół audytów dostępności cyfrowej, Centrum Komputerowe, Wypożyczalnia Sprzętu, Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Krzysztof Busłowicz, administrator IT, zespół audytów cyfrowych, web-developer, obsługa Wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
tel. (22) 55 20 843;
e-mail: k.buslowicz@uw.edu.pl

Sylwester Piekarski, administrator systemu bibliotecznego ABC, zespół audytów cyfrowych, specjalista ds. technicznego wsparcia osób niewidomych
tel. (22) 55 20 843;
e-mail: s.piekarski@uw.edu.pl

Ośrodek Adaptacji Materiałów

Materiały do adaptacji prosimy o przesyłanie na adres e-mail: adaptacje.bon@uw.edu.pl

Wiktoria Peryt, specjalistka w zakresie adaptacji materiałów, opiekunka pracowni 3D, wsparcie wolontariuszy ABC
tel. (22) 55 24 058;
e-mail: w.peryt@uw.edu.pl

Zbigniew Drzazga, specjalista ds. technicznego wsparcia osób niewidomych
tel. (22) 55 24 058;
e-mail: zbigniew.drzazga@uw.edu.pl

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Stanowisko Akademickiej Biblioteki Cyfrowej w budynku BUW jest czynne w następujących godzinach:

  • wtorek: 9:00 – 15:00
  • czwartek: 9:00 – 15:00
  • w pozostałe dni: tylko po indywidualnym umówieniu

W pozostałe dni możliwe jest uzyskanie wsparcia pracownika przy stanowisku ABC po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pisemnie na adres e-mail: biblioteka.bon@uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 5525383, 22 5524058.

Stanowisko mieści się w budynku BUW, II piętro, między kabinami pracy indywidualnej (nr 283, 1-8) a salą pracy grupowej nr 284.

Anna Nobis-Fechner, specjalistka w zakresie adaptacji materiałów, Akademicka Biblioteka Cyfrowa, wsparcie wolontariuszy
tel. (22) 55 24 058;
e-mail: a.nobis@uw.edu.pl

Rafał Gorgolik, koordynator pracy stanowiska ABC w BUW, wsparcie wolontariuszy
tel. (22) 55 25 383;
e-mail: r.gorgolik@uw.edu.pl