Zespół BON

Kierownik Biura

Paweł Wdówik (urlop bezpłatny)
tel. (22) 55 24 222; e-mail: pawel.wdowik@uw.edu.pl

P.o. Kierownika Biura

Anna Szymańska
tel. (22) 55 24 227; e-mail: anna.szymanska@uw.edu.pl

Z-ca kierownika (sprawy technologiczne / architektoniczne / techniczne)

Sławomir Rzepecki
tel. (22) 55 24 057; e-mail: s.rzepecki@uw.edu.pl

Koordynator ds. administracyjnych i projektów

Edyta Król-Rzepecka
tel. (22) 55 24 228; e-mail: edyta.krol@uw.edu.pl

Specjalista ds. architektury, architekt IARP SARP

Michał Brutkowski
tel. (22) 55 24 228; e-mail: m.brutkowski@uw.edu.pl

Sekretariat Biura

Teresa Duda
tel. (22) 55 24 222;  e-mail: bon@uw.edu.pl


Sekcja studencka

Konsultantki ds. Studenckich

Aleksandra Rosochacka
tel. (22) 55 24 056; e-mail: aj.rosochacka@uw.edu.pl

Patrycja Klimczak
tel. (22) 55 24 221; e-mail: patrycja.klimczak@uw.edu.pl

Agnieszka Bysko
tel. (22) 55 20 277;  e-mail: a.bysko@uw.edu.pl

Transport i wsparcie asystenckie

Tomasz Nurzyński – koordynator
tel. (22) 55 24 224; e-mail: transport@uw.edu.pl
kom. 606 36 99 00

Dariusz Boguta – kierowca
Adam Jagiełło – kierowca
Dariusz Pudelski – kierowca
Jacek Wiśniewski – kierowca


Sekcja technologiczna

Sławomir Rzepecki
tel. (22) 55 24 057; e-mail: s.rzepecki@uw.edu.pl

Centrum Komputerowe

Jacek Rymkiewicz
tel. (22) 55 20 843; e-mail: j.rymkiewicz@uw.edu.pl

Sylwester Piekarski, administrator ABC
tel. (22) 55 20 843; e-mail: s.piekarski@uw.edu.pl

Krzysztof Busłowicz
tel. (22) 55 20 843; e-mail: k.buslowicz@uw.edu.pl

Ośrodek Adaptacji Materiałów

Sławomir Rzepecki – koordynator
tel. (22) 55 24 057; e-mail: s.rzepecki@uw.edu.pl
Materiały do adaptacji prosimy o przesyłanie na adres e-mail: adaptacje.bon@uw.edu.pl

Zbigniew Drzazga
tel. (22) 55 24 058; e-mail: zbigniew.drzazga@uw.edu.pl

Aleksandra Byczek
tel. (22) 55 24 058; e-mail: a.byczek@uw.edu.pl

Wiktoria Peryt
tel. (22) 55 24 058; e-mail: w.peryt@uw.edu.pl

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

e-mail:biblioteka.bon@uw.edu.pl

Paweł Tertelis – koordynator
tel. (22) 55 25 383; e-mail: pawel.tertelis@uw.edu.pl

Rafał Gorgolik
tel. (22) 55 25 383; e-mail: r.gorgolik@uw.edu.pl

Elżbieta Leokadia Kuczyńska
e-mail: e.l.kuczynska@uw.edu.pl