Na stronie zebrane zostały formularze, wnioski i inne dokumenty dotyczące korzystania ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dokumenty udostępniane są w różnych formatach. W przypadku napotkania problemów z dostępnością cyfrową udostępnianych dokumentów prosimy o kontakt z administratorem dostępności cyfrowej BON.

Zachęcamy do korzystania z formularzy on-line, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie procesu przyznania wsparcia. Korzystanie z papierowych formularzy wymaga ich odręcznego podpisania oraz dostarczenia do BON osobiście lub drogą pocztową.

Procedura składania wniosków poprzez formularze on-line jest następująca:

  1. Wypełnij formularz on-line wniosku.
  2. W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb. Zweryfikuj prawidłowość tego adresu, podając go dwukrotnie w formularzu.
    1. Adres e-mail pełni rolę poświadczenia wniosku, dlatego musi on być zarejestrowany w systemie USOSweb.
    2. Jeśli chcesz użyć adresu e-mail innego niż zarejestrowany w systemie USOSweb, musisz wcześniej podać go na papierowym formularzu rejestracyjnym, który należy własnoręcznie podpisać i dostarczyć do BON. Adres e-mail można też podać i poświadczyć osobiście w BON.
  3. Kliknięcie przycisku „Wyślij” dla wypełnionego wniosku spowoduje jego wysłanie na podany adres e-mail, wraz z linkiem potwierdzającym poprawność podanych informacji.
  4. W ciągu 72 godzin od wypełnienia formularza na stronie BON należy zaakceptować wniosek, klikając w odnośnik podany w treści wiadomości e-mail. Kliknięcie w odnośnik będzie równoważne ze złożeniem wniosku do BON. Stosowne potwierdzenie zostanie wysłane w kolejnej wiadomości e-mail.
  5. Jeśli na adres e-mail przyszła wiadomość dotycząca wniosku, który został wypełniony przez kogoś innego, lub dane we wniosku wymagają poprawy, lub odnośnik potwierdzający wygasł, taką wiadomość należy zignorować i ew. ponownie wypełnić formularz na stronie BON.

Formularze rejestracyjne

Formularze rejestracyjne dla osób ubiegających się o pomoc BON. Wypełnienie formularza jest niezbędne do korzystania z jakiejkolwiek formy wsparcia BON. BON zapewnia poufność wszystkich podanych informacji.

Formularze rejestracyjne
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Formularz rejestracyjny dla studentów Wypełnij Formularz Rejestracyjny ON‑LINE
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY w formacie DOCX
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY w formacie PDF
Formularz rejestracyjny w Centrum Wsparcia Akademickiego Wypełnij Formularz Rejestracyjny ON‑LINE
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY w formacie DOCX
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY w formacie PDF
Formularz dla lekarza do oceny wsparcia akademickiego za pośrednictwem BON Pobierz Formularz dla lekarza w formacie DOCX
Pobierz Formularz dla lekarza w formacie PDF
Formularz rejestracyjny dla pracowników z niepełnosprawnościami Wypełnij Formularz Rejestracyjny ON‑LINE
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY dla pracownikow w formacie DOCX
Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY dla pracowników w formacie PDF

Indywidualna organizacja studiów

Decyzję o wprowadzeniu indywidualnej organizacji studiów podejmuje dziekan, bądź dyrektor ds. studenckich jednostki dydaktycznej. W procesie podejmowania decyzji jest wymagana rekomendacja BON. Opinia BON nie zawiera szczegółowych informacji na temat konkretnej choroby czy niesprawności, znajduje się w niej jedynie potwierdzenie zasadności wniosku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy ustalić szczegóły rozliczania zobowiązań z wykładowcami.

Indywidualna organizacja studiów
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (w systemie USOS, wymaga zalogowania) Wypełnij wniosek USOS w systemie USOS
Pobierz wniosek w formacie DOCX
Pobierz wniosek w formacie PDF
Wniosek o dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia Wypełnij wniosek ON‑LINE
Pobierz wniosek w formacie DOCX
Pobierz wniosek w formacie PDF
Wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego w (systemie USOS, wymaga zalogowania) Wypełnij wniosek w systemie USOS
Pobierz wniosek w formacie DOCX
Pobierz wniosek w formacie PDF
Wniosek o dostosowanie egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia (załącznik nr 5 do uchwały nr 578 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.) Pobierz wniosek w formacie DOCXPobierz wniosek w formacie PDF
Wniosek o dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego Wypełnij wniosek ON‑LINEPobierz wniosek w formacie DOCX
Pobierz wniosek w formacie PDF

Usługi i wsparcie indywidualne

Uniwersytet Warszawski świadczy szereg usług kandydatom, studentom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami. Usługi realizowane są na wniosek studenta oraz po zatwierdzeniu zasadności udzielenia wnioskowanego wsparcia przez kierownika BON i/lub odpowiednią komisję BON. Zakres usług może także być ograniczony z uwagi na limity oraz istniejące ograniczenia możliwości ich świadczenia. O przyznaniu danego rodzaju wsparcia decydujący wpływ mają potrzeby wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności. We wniosku należy podać wszelkie informacje uzasadniające potrzebę przyznania wsparcia. BON zapewnia poufność wszystkich podanych informacji.

Pomoc asystencka

Pomoc asystencka
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Wniosek o pomoc asystenta notującego Wypełnij formularz ON‑LINE
Wniosek o przyznanie tłumacza polskiego języka migowego Pobierz wniosek w formacie DOCXPobierz wniosek w formacie PDF

Pomoc transportowa

Pomoc transportowa
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Ankieta dla studentów ubiegających się o korzystanie z usług transportowych Wypełnij ankietę ON‑LINE
Formularz do zamawiania usług transportowych i asystenckich przyznanych przez BON Wypełnij formularz ON‑LINE
Regulamin korzystania z usług transportowych UW Pobierz regulamin w formacie PDF

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu elektronicznego

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu elektronicznego
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego Wypełnij wniosek ON‑LINEPobierz wniosek w formacie DOCX
Pobierz wniosek w formacie PDF
Regulamin Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu elektronicznego Pobierz regulamin w formacie DOCX
Pobierz regulamin w formacie PDF

Deklaracja właściwego użycia materiałów zarejestrowanych w trakcie zajęć

Deklaracja właściwego użycia materiałów zarejestrowanych w trakcie zajęć
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Deklaracja właściwego użycia nagranych materiałów — ważna tylko z Pozwoleniem na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych wydanym przez BON Pobierz deklarację w formacie DOCX
Pobierz deklarację w formacie PDF

Pokoje wyciszeń

Dostęp do pokojów wyciszeń
Nazwa formularza lub dokumentu Dostępne formaty
Wniosek o przyznanie dostępu do pokoju wyciszeń w budynku ul. Dobra 55 Wypełnij wniosek ON‑LINE