Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona — decyduje kolejność zgłoszeń.

Przeznaczenie: Dla kadry dydaktycznej.

Tytuł szkolenia: Szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu pracy ze studentami i doktorantami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osobami z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz osobami w spektrum autyzmu.

Dowiedz się więcej i zarejestruj

 

Przeznaczenie: Dla kadry administracyjnej.

Tytuł szkolenia: Szkolenie dla kadry administracyjnej: potrzeby osób z niepełnosprawnościami, edukacja włączająca i procedury postępowania na UW.

Dowiedz się więcej i zarejestruj

 

Projekt "Uniwersytet dla wszystkich - level-up"  nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.