Urlop zdrowotny

W sytuacji kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o rozwiązanie w postaci urlopu zdrowotnego.

Na podstawie §32 pkt. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, możliwe jest ubieganie się o urlop zdrowotny na dwa sposoby.

1. Student składa wniosek o urlop wraz z załączoną dokumentacją medyczną bezpośrednio do dziekana.
2. Student składa do dziekana wniosek o urlop za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
W tym przypadku BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej, której nie przekazuje do jednostki dydaktycznej, załączając jedynie informację dotyczącą zasadności wniosku studenta. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę informacji o stanie zdrowia osoby wnioskującej.

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do rozliczenia sesji i zamknięciem okresu rozliczeniowego, którego sprawa dotyczy.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON zapraszamy do kontaktu
z konsultantami ds. studenckich. W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o telefoniczne umówienie się na rozmowę.

Podczas urlopu zdrowotnego zachowuje się status studenta. Możliwe jest także częściowe realizowanie programu studiów w trakcie trwania urlopu, o ile lekarz i student uznają, że stan zdrowia na to pozwala.

Szczegóły procesu wnioskowania krok po kroku:

  1. Rejestracja w BON poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego;
  2. Spotkanie z konsultantem ds. studenckich;
  3. Przygotowanie dokumentacji medycznej;
  4. Wypełnienie wniosku o urlop – plik DOC.