W sytuacji, kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o przyznanie urlopu zdrowotnego  na podstawie § 43 pkt. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD)  za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w module wnioski w USOSweb. BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej. Na podstawie złożonej dokumentacji medycznej BON przygotowuje rekomendację dotyczącą zasadności wniosku. Informacja o stanie zdrowia jest poufna. Rozstrzygnięcie dotyczące przyznania rozwiązania podejmuje KJD.

Warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych.

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na dany okres studiów.

Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności.

Jako wyjątek będą mogły być przywołane wyłącznie następujące okoliczności:

·       student korzystał z dłuższego leczenia szpitalnego,

·       student doświadczał poważnych problemów zdrowotnych,  które uniemożliwiły mu realizację zadań akademickich, w szczególności terminowe podejmowanie działań formalnych mających na celu wdrożenie rozwiązań wspierających (złożone sytuacje zdrowotne studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego będą weryfikowane przez Centrum Pomocy Psychologicznej).

2. Negatywnie rekomendacje BON w sytuacji złożenia wniosku w końcu okresu rozliczeniowego będą wydawane, jeśli student zgłosił potrzebę uzyskania urlopu po podejściu do egzaminów i zaliczeń w sesji egzaminacyjnej.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON, zapraszamy do kontaktu z konsultantami ds. studenckich. W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o umówienie się na rozmowę poprzez sekretariat biura, pisząc na adres bon@uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 24 222.

Jeśli zgłaszasz się do BON pierwszy raz, wystarczy, że wypełnisz i wyślesz poniższy kwestionariusz, a odezwiemy się do Ciebie z propozycją terminu spotkania.

Podczas urlopu zdrowotnego zachowuje się status studenta. Możliwe jest także częściowe realizowanie programu studiów.

Szczegóły procesu wnioskowania krok po kroku:

  1. Wypełnienie wniosku o przyznanie urlopu w systemie USOS.
  2. Zapisanie się na konsultację w BON lub /(wyłącznie dla osób pierwszy raz korzystających ze wsparcia biura) Rejestracja w BON poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego;
  3. Przygotowanie dokumentacji medycznej;
  4. Spotkanie z konsultantem ds. studenckich.