W sytuacji, kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o przyznanie urlopu zdrowotnego  na podstawie § 43 pkt. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD)  za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej. Informacja o stanie zdrowia jest poufna. Na podstawie złożonej dokumentacji medycznej BON przygotowuje rekomendację dotyczącą zasadności wniosku. Decyzję o przyznaniu rozwiązania podejmuje KJD.

Warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego, student nie może uzyskać urlopu zdrowotnego na dany okres studiów.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON zapraszamy do kontaktu
z konsultantami ds. studenckich. W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o telefoniczne umówienie się na rozmowę.

Podczas urlopu zdrowotnego zachowuje się status studenta. Możliwe jest także częściowe realizowanie programu studiów.

Szczegóły procesu wnioskowania krok po kroku:

  1. Rejestracja w BON poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego;
  2. Spotkanie z konsultantem ds. studenckich;
  3. Przygotowanie dokumentacji medycznej;
  4. Wypełnienie wniosku o urlop – plik w formacie DOCX