Regulacje prawne

Polityka Uniwersytetu Warszawskiego wobec osób niepełnosprawnych wynika z obowiązującego w Polsce prawa i jest jego realizacją.

Akty prawne regulujące naszą działalność to:

 

Uniwersytet posiada uregulowania wewnętrzne, określające sposoby udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym: