Polityka Uniwersytetu Warszawskiego wobec osób z niepełnosprawnościami wynika z obowiązującego w Polsce prawa i jest jego realizacją.

Akty prawne regulujące naszą działalność to:

 

Uniwersytet posiada uregulowania wewnętrzne, określające sposoby udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami:

Pozostałe uniwersyteckie akty prawne, które regulują działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami: