Przy wnioskowaniu o przyznanie wsparcia zachęcamy do korzystania z formularzy on-line, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie procesu wsparcia. Korzystanie z papierowych formularzy wymaga ich odręcznego podpisu oraz dostarczenia do BON osobiście lub drogą pocztową.

Procedura składania wniosków poprzez formularze on-line jest następująca:

  1. Wypełnij formularz on-line wniosku.
  2. W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb. Zweryfikuj prawidłowość tego adresu, podając go dwukrotnie w formularzu.
    1. Adres e-mail pełni rolę poświadczenia wniosku, dlatego musi on być zarejestrowany w systemie USOSweb.
    2. Jeśli chcesz użyć adresu e-mail innego niż zarejestrowany w systemie USOSweb musisz wcześniej podać go na papierowym formularzu rejestracyjnym, który należy własnoręcznie podpisać i dostarczyć do BON. Adres e-mail można też podać i poświadczyć osobiście w BON.
  3. Kliknięcie przycisku „Wyślij” dla wypełnionego wniosku spowoduje jego wysłanie na podany adres e-mail, wraz z linkiem potwierdzającym poprawność podanych informacji.
  4. W ciągu 72 godzin od wypełnienia formularza na stronie BON należy zaakceptować wniosek, klikając w odnośnik podany w treści wiadomości e-mail. Kliknięcie w odnośnik będzie równoważne ze złożeniem wniosku do BON. Stosowne potwierdzenie zostanie wysłane w kolejnej wiadomości e-mail.
  5. Jeśli na adres e-mail przyszła wiadomość dotycząca wniosku, który został wypełniony przez kogoś innego, lub dane we wniosku wymagają poprawy, lub odnośnik potwierdzający wygasł, taką wiadomość należy zignorować i ew. ponownie wypełnić formularz na stronie BON.