Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Wypełnij formularz rejestracyjny - zostanie on przesłany do Konsultantek BON.

  Po wysłaniu możesz także pobrać kopię swojego formularza w formacie PDF

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Dane osobowe
  • Zaznacz, jeśli nie masz numeru PESEL


  • WAŻNE! W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb.

  Informacje dotyczące studiów/kształcenia
  • Wpisano 0 znaków.

  • Poziom kształceniawymagane (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj studiów):

  • Forma studiówwymagane

  Informacje dotyczące niepełnosprawności lub choroby
  • Stopień niepełnosprawnościwymagane
   proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności orzeczony przez komisję lekarską

  • Schorzenia specjalne wyjaśnienie
   proszę zaznaczyć właściwe, o ile dotyczy  • Maksymalnie 1000 znaków.
   Wpisano 0 znaków.


  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę opisać trudności pojawiające się podczas studiów/kształcenia, które spowodowały chęć skorzystania z pomocy BON lub trudności związane z procesem uczenia się we wcześniejszych etapach nauczania Wpisano 0 znaków.


  • Maksymalnie 1000 znaków. W przypadku trudności z określeniem rodzaju wsparcia proszę pozostawić to pole puste.
   Uwaga! Opisane w tym polu potrzeby traktujemy wyłącznie informacyjnie. Jeśli chcesz skorzystać z konkretnej formy wsparcia, lub wypożyczyć sprzęt wypełnij po dokonaniu rejestracji odpowiedni wniosek.Otwiera nowe okno
   Wpisano 0 znaków.

  Potwierdzenie rejestracji w BON

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód.


  Schorzenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820).