Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w programie Erasmus+ na dwa sposoby:

1. Na zasadach ogólnych

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu

2. Dofinansowanie na pokrycie kosztów rzeczywistych. Konieczne jest złożenie wniosku, który należy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą UW. Wniosek wymaga opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Przyznana kwota dofinansowania  będzie rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać będzie udokumentowania w formie dokumentów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości podejmuje FRSE.

Warunki przyznania dodatkowego dofinansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnościami zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+.