Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę z niepełnosprawnością do Biura Współpracy z Zagranicą UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania  będzie rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania w formie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości podejmuje FRSE.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu na rok akademicki 2019/2020

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnościami zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+.