Adaptacja materiałów dydaktycznych do formatów alternatywnych realizowana jest dla tych studentów i pracowników UW, których niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów, najczęściej w postaci papierowych wydruków (mogą to także być zamknięte, graficzne formaty plików). Przede wszystkim są to osoby niewidome i słabowidzące, ale mogą także to być np. osoby z niepełnosprawnością rąk, nie będące w stanie samodzielnie przekładać kartek.

Adaptacja materiałów polega na przetworzeniu formatów niedostępnych do postaci tekstowej, wraz ze wszystkimi elementami struktury tekstu. Najczęściej wymaga to wykonania skanów stron oraz przeprowadzenia procesu OCR (optycznego rozpoznania tekstu). Kolejnym etapem prac jest korekta otrzymanego tekstu oraz uporządkowanie struktury całej treści: połączenie linii tekstu w akapity, uporządkowanie tabel, dodanie opisów alternatywnych dla grafik, opracowanie elementów aktywnych czy właściwe oznaczenie nagłówków. Tak przygotowany materiał może zostać zapisany w  w postaci dostępnego dokumentu elektronicznego lub dalej przetworzony np. do postaci wydruku brajlowskiego. Materiał może też zostać przygotowany do postaci nagrania dźwiękowego.

Przygotowanie adaptacji materiału jest procesem żmudnym i czasochłonnym. Należy o tym pamiętać zamawiając materiały z odpowiednim wyprzedzeniem, min. 1 miesiąca dla całych książek oraz co najmniej 3 dni dla pojedynczych materiałów na zajęcia.

Do zamawiania adaptacji materiałów uprawnieni są studenci z niepełnosprawnością, którzy zawnioskowali o ten rodzaj wsparcia i został on przyznany. W tym celu należy skontaktować się z działem studenckim BON UW.

Zamówienia adaptacji oraz komunikacja dotycząca stanu adaptacji dokonywana jest poprzez moduł adaptacje w portalu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej  www.abc.uw.edu.pl.

Aby skorzystać z usługi trzeba zarejestrować się w BON oraz założyć konto w ABC.

 

Znaczna część prac adaptacyjnych (nagrania, korekta skanów książek) wykonywana jest przez wolontariuszy. Wszystkie osoby chcące wesprzeć prace adaptacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami zapraszamy do współpracy.

Zobacz też: Informacje dla osób chcących zostać wolontariuszami ABC.