Konsultacje sprzętowe mają na celu określenie potrzeb i możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych przede wszystkim w procesie studiowania.  Konsultacje często służą dobraniu konkretnego wsparcia technologicznego np. sprzętu, który student może wypożyczyć lub zdefiniowaniu potrzeby zrealizowania szkolenia.

Studenci mogą skorzystać ze szkolenia z zakresu:

  • obsługi komputera / tabletu i podstawowych aplikacji   z wykorzystaniem programów udźwiękawiających  i / lub powiększających;
  • obsługi komputera / tabletu i podstawowych aplikacji   z wykorzystaniem klawiatur wirtualnych i przełączników;
  • konfiguracji komputera / tabletu  pod kątem opcji dostępności,
  • obsługi notatnika brajlowskiego;
  • korzystania z USOSweb.

Istnieje również możliwość przygotowania innego wsparcia technologicznego / szkolenia w zależności od potrzeb studenta wynikających z niepełnosprawności i / lub programu studiów.

Pracowników akademickich  zapraszamy na szkolenia w zakresie zasad adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Z konsultacji można skorzystać w godzinach pracy Centrum Komputerowego lub zaplanować je wcześniej. Kontakt do Centrum Komputerowego.