Centrum Komputerowe

Zadaniem Centrum Komputerowe jest kompleksowe wspieranie niepełnosprawnych studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie stosowania technologii asystujących.

W Centrum Komputerowym znajdują się stanowiska komputerowe do pracy własnej, pokój do konsultacji i szkoleń technologicznych oraz wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych. Ponad to osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy informatycznej w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem, oraz wsparcia wiedzy w pełnym wykorzystaniu technologii asysteujących. Obok Centrum Komputerowego znajduje się dział adaptacji materiałów dydaktycznych wraz z zapleczem drukarek brajlowskich.

Stanowiska komputerowe znajdujące się w Centrum Komputerowym posiadają zainstalowane oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające. Wyposażone są w duże monitory LCD na wysięgnikach. Dostępny jest także skaner wraz z oprogramowaniem OCR. Biurka umożliwiają indywidualną regulację wysokości. Na miejscu istnieje możliwość indywidualnego dobrania urządzeń peryferyjnych dla osób o znacznych niepełnosprawnościach. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać niepełnosprawni studenci UW zarejestrowani w BON na warunkach określonych w „Regulaminie Centrum Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych”.

Centrum Komputerowe mieści się w części technologicznej BON, na parterze budynku Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 55.

Centrum Komputerowe jest dostępne dla użytkowników w godzinach:

  • poniedziałek – czwartek: 8.00 – 18.00
  • piątek: 8.00 – 16.00

 

Wyposażenie Centrum Komputerowego zostało częściowo sfinansowane przez Fundację na rzecz studentów i absolwentów UW Universitatis Varsoviensis.